• +84 937 07 8816 (Whatsapp/Wechat)
  • truestars.asia@gmail.com
ABOUT US

ASIA STUDIOS HUB

Là hệ thống chuỗi du lịch nghĩ dưỡng toàn cầu, shopping online 24/7. Đồng thời, chúng tôi cung cấp những dịch vụ sau: 

  • Hệ thống đặt chỗ, book vé, shopping online toàn cầu.
  • Chuyên gia tư vấn, tổ chức và điều hành các sự kiện.
  • Chuyên cung cấp các dịch vụ chụp hình, studios, thiết kế chuyên nghiệp.
  • Tư vấn, tổ chức tour du lịch trong và ngoài nước như Việt Nam, Korea, Singapore, Hongkong, Châu Âu, Mỹ...
700
250
400
355
Hệ thống chuỗi sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi

Our Incredible Products

 

CondoHotels

Hiện tại chúng tôi có những chuỗi nghĩ dưỡng tại Việt Nam và châu Á.

Villa Resorts 5 Stars & above

Chúng tôi cũng có trên 300 villa resorts tại Việt Nam và châu Á. 

Chuỗi retails 24/7 thông minh

Ngoài ra chúng tôi có chuỗi bán lẻ thông minh phục vụ 24/7 toàn cầu.

CITISCAPE

&SEAVIEW

Đặt chỗ

CITISCAPE

& HCMC

Đặt chỗ

với buffet đã sẵn sàng

from $250

SALE

50%

Cùng khám phá những chính sách bán hàng, khuyến mãi mới nhất của chúng tôi