Services


Advertising packages

1.500.000 ₫ 1500000.0 VND

Advertising packages
1.500.000 ₫ 1.500.000 ₫ 1500000.0 VND
Đặt phòng khách sạn

Asia Premium Suites - Double room

5.500.000 ₫ 5500000.0 VND

Asia Premium Suites - Double room
5.500.000 ₫ 5.500.000 ₫ 5500000.0 VND

Học trang điểm

2.500.000 ₫ 2500000.0 VND

Học trang điểm
2.500.000 ₫ 2.500.000 ₫ 2500000.0 VND

Interior design and renovating

2.500.000 ₫ 2500000.0 VND

Interior design and renovating
60.000.000.000 ₫ 2.500.000 ₫ 2500000.0 VND
Khóa học chụp hình

Khóa học chụp hình

5.000.000 ₫ 2.500.000 ₫ 2500000.0 VND

Khóa học chụp hình
5.000.000 ₫ 2.500.000 ₫ 2500000.0 VND
Khóa học trang điểm

Khóa học trang điểm hiện đại

5.000.000 ₫ 2.500.000 ₫ 2500000.0 VND

Khóa học trang điểm hiện đại
5.000.000 ₫ 2.500.000 ₫ 2500000.0 VND
Đặt phòng khách sạn

One premium suite - 2 rooms

8.500.000 ₫ 8500000.0 VND

One premium suite - 2 rooms
8.500.000 ₫ 6.500.000 ₫ 8500000.0 VND
Đặt phòng khách sạn

One premium suite - 3 rooms

10.500.000 ₫ 10500000.0 VND

One premium suite - 3 rooms
10.500.000 ₫ 10.500.000 ₫ 10500000.0 VND
Đặt phòng khách sạn

One premium suite - 4 rooms

16.000.000 ₫ 16000000.0 VND

One premium suite - 4 rooms
16.000.000 ₫ 15.000.000 ₫ 16000000.0 VND
Personal Consultant
3.600.000 ₫ 150 ₫ 150.0 VND
Thuê studios chụp hình quay phim
550.000 ₫ 550.000 ₫ 550000.0 VND
Trang điểm tại gia, sự kiện
1.500.000 ₫ 1.500.000 ₫ 1500000.0 VND
Tư vấn du lịch
Tư vấn du lịch: Nghĩ dưỡng phong cách Châu Âu
9.500.000 ₫ 9.500.000 ₫ 9500000.0 VND
Tư vấn du lịch

Tư vấn du lịch: tour TPHCM 5N4Đ

25.000.000 ₫ 23.000.000 ₫ 23000000.0 VND

Tư vấn du lịch: tour TPHCM 5N4Đ
25.000.000 ₫ 25.000.000 ₫ 23000000.0 VND

Advertising packages

1.500.000 ₫ 1500000.0 VND

Advertising packages
1.500.000 ₫ 1.500.000 ₫ 1500000.0 VND
Đặt phòng khách sạn

Asia Premium Suites - Double room

5.500.000 ₫ 5500000.0 VND

Asia Premium Suites - Double room
5.500.000 ₫ 5.500.000 ₫ 5500000.0 VND

Học trang điểm

2.500.000 ₫ 2500000.0 VND

Học trang điểm
2.500.000 ₫ 2.500.000 ₫ 2500000.0 VND

Interior design and renovating

2.500.000 ₫ 2500000.0 VND

Interior design and renovating
60.000.000.000 ₫ 2.500.000 ₫ 2500000.0 VND
Khóa học chụp hình

Khóa học chụp hình

5.000.000 ₫ 2.500.000 ₫ 2500000.0 VND

Khóa học chụp hình
5.000.000 ₫ 2.500.000 ₫ 2500000.0 VND
Khóa học trang điểm

Khóa học trang điểm hiện đại

5.000.000 ₫ 2.500.000 ₫ 2500000.0 VND

Khóa học trang điểm hiện đại
5.000.000 ₫ 2.500.000 ₫ 2500000.0 VND
Đặt phòng khách sạn

One premium suite - 2 rooms

8.500.000 ₫ 8500000.0 VND

One premium suite - 2 rooms
8.500.000 ₫ 6.500.000 ₫ 8500000.0 VND
Đặt phòng khách sạn

One premium suite - 3 rooms

10.500.000 ₫ 10500000.0 VND

One premium suite - 3 rooms
10.500.000 ₫ 10.500.000 ₫ 10500000.0 VND
Đặt phòng khách sạn

One premium suite - 4 rooms

16.000.000 ₫ 16000000.0 VND

One premium suite - 4 rooms
16.000.000 ₫ 15.000.000 ₫ 16000000.0 VND
Personal Consultant
3.600.000 ₫ 150 ₫ 150.0 VND
Thuê studios chụp hình quay phim
550.000 ₫ 550.000 ₫ 550000.0 VND
Trang điểm tại gia, sự kiện
1.500.000 ₫ 1.500.000 ₫ 1500000.0 VND
Tư vấn du lịch
Tư vấn du lịch: Nghĩ dưỡng phong cách Châu Âu
9.500.000 ₫ 9.500.000 ₫ 9500000.0 VND
Tư vấn du lịch

Tư vấn du lịch: tour TPHCM 5N4Đ

25.000.000 ₫ 23.000.000 ₫ 23000000.0 VND

Tư vấn du lịch: tour TPHCM 5N4Đ
25.000.000 ₫ 25.000.000 ₫ 23000000.0 VND