Chụp hình quay phim sự kiện (liên hệ nếu có yêu cầu khác)

  12.000.000 ₫ 10.000.000 ₫ 10000000.0 VND

  12.000.000 ₫

  Tùy chọn không hỗ trợ

  Áp dụng chụp sự kiện theo giờ/ buổi/ ngày
  Chụp hình giao file có chỉnh sửa
  Bố trí thợ chụp dựa trên số lượng
  Chụp sản phẩm nếu có yêu cầu
  Thời gian chụp theo yêu cầu công ty
  Giao hình 5 ngày sau chụp

  Add to Cart